ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 6,900 บาทจากกทม. รถบัส – 4วัน 3คืน

ชื่อแพ็คเก็จทัวร์ ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 6,900 บาทจากกทม. รถบัส – 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์SN110
ประเทศโปรแกรมทัวร์ขายดี!!
เมืองทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน
ระยะเวลา 4วัน 3คืน (11มื้อ มัดจำจองทัวร์1000บาท/ท่าน)

เมืองใหม่เกล้าจอม โชว์พาราณสี สวนม่านทิง วัดหลวง หมู่บ้านไทลื้อ
วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนกุมพาพันธ์1-6, 8-13 ,16-21(วันมาฆบูชา) ,22-27, 28ก.พ.-5มี.ค.
เดือนมีนาคม 8-13, 15-20, 22-27 ,29มี.ค.-3เม.ย.
เดือนเมษายน 5-10(วันจักรี) ,11-16, 12-17, 13-18 (วันสงกรานต์ 8,900 บาท), 27เม.ย.-2พ.ค.
เดือนพฤษภาคม1-6(วันแรงงาน),3-8,4-9,10-15, 11-16,16-21(วันวิสาขบูชา),25-30 ,26-31

รายการเดินทางโดยย่อ

วันที่หนึ่ง   กรุงเทพอ.เชียงของ จ.เชียงราย

15.00น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า โดยทีมงานให้การต้อนรับเตรียมมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเหนือสุดแดนสยาม 
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงของโดย
รถบัส ปรับอากาศ


วันที่สอง   อ.เชียงของ–ด่านห้วยทราย หลวงน้ำทาด่านบ่อเตน–เชียงรุ่งสิบสองปันนา

ช่วงเช้า ถึงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) เดินทางต่อไปยังด่านไทย ด่านเชียงของ และเข้าสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว ด่านห้วยทราย เปลี่ยนรถข้ามฝั่งไปยังประเทศลาวโดยใช้ สะพานมิตรภาพเเห่งที่ 4 วิวช่วงนี้สวยมากเเม่น้ำโขงยามเช้า จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เปลี่ยนเป็นรถลาว แล้วเดินทางต่อ เข้าสู่ถนนเส้นทางR3A( ถนนที่สามารถเชื่อมไทยลาวจีน และ คุณหมิง )วิ่งตรงและวิ่งตามไหล่เขาบางส่วน ถนนในจีน ตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่ลดการเข้าโค้ง เส้นทางเรียบตลอดเส้นปัจจุบันจีนได้พัฒนาเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง

ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่2)ผ่านเมือง หลวงน้ำทา เป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมสวยงามเมืองหนึ่งของลาว
จากนั้นเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเตนด่านลาว  ด่านบ่อหานด่านจีนโดยใช้รถลาวเดินทางเข้าจีนพร้อมฟังมัคคุเทศก์จีนบรรยายระหว่างการเดินทาง
ไกค์จีนบรรยาย วิถีชีวิตประวัติความเป็นมาของชาวสิบสองปันนาถึงเมืองเชียงรุ้งสิบสองปันนานำท่านเข้าสูที่พักโรงแรมย่านใจกลางเมือง เชียงรุ่ง บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ( มื้อที่3)หลังอาหารนำทุกท่านเดินถนนคนเดินเลือกซื้อสินค้าตลาดมืดสินค้าพื้นราคาถูกเมืองมากมาย กลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  วัดหลวงไทลื้อ ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร สวนป่าเขตร้อน สวนป่าดงดิบ–โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่วัดหลวง วัดใหญ่ไทยลื้อที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนานั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำคณะทุกท่านขึ้นสู่เนินเขาขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยมากสามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทั้งเมืองหลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรซึ่งมีพืชสมุนหลากหลายชนิด
จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่5) หลังอาหารนำท่าน
ชมหมู่บ้านมีดไทยลื้อหลังจากนั้นเดินทางเที่ยวชมสวนป่าดงดิบหรือป่าเขตร้อน นั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำคณะทุกท่านขึ้นสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆ สวยงามชมนกยูงนับพันๆตัวลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือนนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนาถ่ายรูปกันอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ การโชว์แสดงของชาวไทลื้อโชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี หรืออีก้อและชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าการละเล่นของชนเผ่าอีก้อมีสินค้าแบบเครื่องเงินที่ผลิตจากคนท้องถิ่นเลือก ช็อปปิ้งตามอัธยาศัยหากมีเวลาจะพาท่านช้อปปิ้ง นวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพรและ ซื้อเปาฝู่หลิงบัวหิมะรวมทั้งซื้อชาผู่เห่อเป็นชาที่ดีที่สุดในสิบสองปันนา 

ช่วงเย็น
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ไทลื้อ( มื้อที่6) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่น ช็อปปิ้งสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนในสิบองปันนา

วันที่สี่  ตลาดเช้าไทลื้อหมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อเมืองใหม่เกล้าจอมชมโชว์พาราณสี
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7)หลังจากรับประทานอาหารแล้วนำทุกท่านชมตลาดเช้าไทลื้อนำท่านชมหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อเยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ แวะบ้านไทลื้อ เราสามารถพูดกันเข้าใจ ทดลองดื่มน้ำชาชาที่ดีที่สุดของสิบสองปันนาและเที่ยวชมโครงการเมืองใหม่เกล้าจอม ที่เก้าจอมสิบสองเจียงในเขตเชียงรุ้งมณฑลยูนนานซึ่งสร้างขึ้นเพื่อผสานวัฒนธรรมไทลื้อและล้านนาซื้อของฝาก บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่8)  หลังอาหารนำท่านมัสการหลวงพ่อวัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย และศิลปะการสร้างแบบไทลื้อ  จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านชมสุดยอดของการโชว์ที่สวยงามที่สุดในสิบสองปันนาที่โรงละครพาราณสีหลังจากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า  เชียงรุ่ง สิบสองปันนา เมืองหล้า หลวงน้ำทา ด่านเชียงของ
06.30น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) จากนั้นเดินทางผ่านเมืองหล้าผ่านด่านตม.จีนเข้าสู่เมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่ 11)เดินทางต่อเข้าสู่ด่านเชียงของ ผ่านด่านตรวจคนเข้า–ออกเมืองนั่งรถข้ามสะพานมิตรภาพไทย ลาว เเห่งที่ 4 เปลี่ยนรถบัส ออกเดินทางกลับ กทม.

วันที่หก   กทม.
05.00 น. ถึง กทมด้วยความประทับใจการบริการจากทีมงานสไมล์ไทยทัวร์

ราคาคนละ   6,900  บาท 

พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 2,000บาท / 3คืน

อัตรานี้รวม
รวมค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
รวมค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน
รวมค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ (11 มื้อ)
รวมค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
รวมค่าวีซ่าเข้าจีน

รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท  เสียชีวิต 1000,000บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าเข้าจีน ท่านละ 120 บาท 

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย  มัดจำการจองทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง


คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง 
และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7462215316 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4046177128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 2871196718 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4038835342 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4045384073 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 8962117323 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010880387 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 3432612871 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email) 
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

สิบสองปันนาทัวร์: พารา ณ สีโชว์

วัฒนธรรมเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและเข้าใจอย่างถ่องแท้เว้นแต่คุณจะได้สัมผัสโดยตรง. การดูวิดีโอดูรูปถ่ายหรือการเข้าร่วมการแสดงที่ดัดแปลงในต่างประเทศยังคงแตกต่างกันเมื่อเทียบกับการแสดงทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่จัดขึ้นในประเทศและสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่น มาเที่ยวเมืองไทยวันนี้. ชมการแสดงพารา ณ สีและสัมผัสวัฒนธรรมไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อจองทัวร์กับทัวร์สิบสองปันนาตอนนี้!

ประเทศไทยเป็นที่นิยมสำหรับความเชื่อดั้งเดิมเสื้อผ้าการแสดงทางวัฒนธรรมและอื่น ๆ. คุณสามารถชมนักแสดงในชุดที่มีสีสันสดใสบนเวทีและแสดงอย่างดีที่สุดเพื่อถ่ายทอดข้อความของละครให้ผู้ชมได้รับรู้. ด้วยแพ็คเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืนของเราคุณจะได้ชมการแสดงพารา ณ สีซึ่งเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมที่ชาวต่างชาติรอคอยมากที่สุดในประเทศไทย.

นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่นเนื่องจากมีการจัดแสดงวัฒนธรรมและพุทธศาสนาของไทยในรายละเอียดที่น่าทึ่ง. ขอให้สนุกและเรียนรู้กับทัวร์สิบสองปันนาวันนี้! ตรวจสอบสิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจทัวร์ด้านล่างนี้. 

ทัวร์สิบสองปันนาพารา ณ สี: รวมแพ็คเกจทัวร์

ทีมงานของเราขอแนะนำแพ็คเกจทัวร์นี้เนื่องจากให้คุณได้สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยและยังให้คุณได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของประเทศในราคาเพียง 6,900 บาท. จุดหมายปลายทางที่รวมอยู่ในแพ็คเกจมีดังนี้:

 • อำเภอเชียงกง
 • สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4
 • หลวงน้ำทา
 • บ่อเต็นด่านลาว
 • บ่อหาน
 • วัดหลวง
 • ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร
 • สวนป่าดงดิบ
 • การเล่นของเผ่าอคอว์
 • การแสดงของชนเผ่า
 • เมืองไม้เกล้า
 • วัดป่าเจ
 • โรงละครพารา ณ สี
 • เชียงรุ้งสิบสองปันนา


ในทางกลับกันนี่คือการรวมแพ็คเกจต่อไปนี้: 

 • รถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน
 • ค่าอาหาร 11 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไปจีน
 • ค่ามัคคุเทศก์
 • ค่ามัคคุเทศก์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาทสูงสุด 1,000,000 บาท

คุณสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ในสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งถ่ายภาพของคุณโดยมีสถานที่เป็นพื้นหลังได้ แต่โปรดทราบว่าแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมการถ่ายภาพ. ไม่รวมวีซ่าเข้าด้วยและคุณต้องจ่าย 120 บาทต่อคน

นอกจากประเทศไทยแล้วคุณยังจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนอีกด้วยเพราะหนึ่งในจุดหมายปลายทางของทัวร์คือวัดจีนที่นำไปสู่อุโมงค์เชื่อมไปยังประเทศจีน.

จองทัวร์กับเราง่ายนิดเดียว! สิ่งที่คุณต้องทำคือส่งคำขอจองของคุณไปยังทีมการจองของเราชำระเงินของคุณภายในกรอบเวลาที่กำหนดจากนั้นรอวันเดินทาง. ค่าตั๋วจากกรุงเทพฯไปเชียงรายและในทางกลับกันรวมอยู่ในแพ็คเกจนี้แล้ว.คุณสามารถเข้าไปที่ส่วนตัวเลือกการชำระเงินในเว็บไซต์ของเราเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการสั่งซื้อให้ดีขึ้น วิธีการชำระเงินจะรวมอยู่ในส่วนนี้ด้วย. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ customer@xishuangbanna.com หรือโทร 02-4290523 / 02-8058800 / 086-3089035.