ทัวร์สิบสองปันนา สวนป่าดงดิบ 9,500 บาทเริ่มกทม.เครื่องบิน – 4วัน 3คืน

ชื่อแพ็คเก็จทัวร์ทัวร์สิบสองปันนา สวนป่าดงดิบ 9,500 บาทเริ่มกทม.เครื่องบิน – 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์SN2
ประเทศโปรแกรมทัวร์ขายดี!!
เมืองทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน
ระยะเวลา 4วัน 3คืน (11มื้อ)

กทม. – เชียงราย-เชียงของ–ห้วยทราย- หลวงน้ำทา-บ่อเตน–เชียงรุ่งสิบสองปันนา-วัดหลวง ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร สวนป่าเขตร้อน – สวนป่าดงดิบ–โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่- ตลาดเช้าไทลื้อ-หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ-เมืองใหม่เกล้าจอม-สวนม่านทิง-ชมโชว์พาราณสี
วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนกุมพาพันธ์2-5, 3-6 ,7-10 ,15-18,16-19(วันมาฆบูชา) ,28ก.พ.-3มี.ค.
เดือนมีนาคม7-10, 14-17, 21-24 ,28-31
เดือนเมษายน 4-7, 5-8(วันจักรี) ,12-15, 13-16(วันสงกรานต์) ,25-28 , 30เม.ย.-3พ.ค.(วันแรงงาน)
เดือนพฤษภาคม2-5,9-12, 17-20(วันวิสาขบูชา),23-26 ,30พ.ค.-2มิ.ย.

รายการเดินทางโดยย่อ

วันที่หนึ่ง กทม.สนามบินเชียงราย เชียงของ–ด่านห้วยทราย เมืองหลวงน้ำทาด่านบ่อเตน–สิบสองปันนา(ถึงสิบสองปันนาดึก)

04.00น.

นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง เค้าท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยทีมงานให้การต้อนรับเตรียมมุ่งหน้าสู่เชียงรายเหนือสุดแดนสยาม เที่ยวบินที่ FD 3203 เวลา (บริการอาหารกล่องบนเครื่อง มื้อที่ 1)
ถึงเชียงราย เปลี่ยนเป็นรถ จากนั้นออกเดินทางสู่อำเภอเชียงของ เดินทางต่อไปยัง
ด่านเชียงของ ด่านเชียงของ และเข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาวด่านห้วยทรายเปลี่ยนรถข้ามฝั่งไปยังประเทศลาวโดยใช้สะพานมิตรภาพเเห่งที่ 4 วิวช่วงนี้สวยมากเเม่น้ำโขงยามเช้า จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เปลี่ยนเป็นรถลาว แล้วเดินทางต่อ เข้าสู่ถนนเส้นทางR3A( ถนนที่สามารถเชื่อมไทยลาวจีน และ คุณหมิง )วิ่งตรงและวิ่งตามไหล่เขาบางส่วน ถนนในจีน ตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่ลดการเข้าโค้ง เส้นทางเรียบตลอดเส้นปัจจุบันจีนได้พัฒนาเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง
ช่วงบ่าย

แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่2)ผ่านเมืองหลวงน้ำทาเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมสวยงามเมืองหนึ่งของลาวจากนั้นเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเตน ด่านลาว ด่านบ่อหาน ด่านจีนโดยใช้รถลาวเดินทางเข้าจีน พร้อมฟังมัคคุเทศก์จีนบรรยายระหว่างการเดินทางไกค์จีนบรรยาย วิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาของชาวสิบสองปันนาถึงเมืองเชียงรุ้งสิบสองปันนานำท่านเข้าสูที่พักโรงแรมย่านใจกลางเมือง เชียงรุ่ง

ช่วงเย็น

 

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ( มื้อที่3)หลังอาหารนำทุกท่านเดินถนนคนเดินเลือกซื้อสินค้าตลาดมืดสินค้าพื้นราคาถูกเมืองมากมาย กลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง วัดหลวง ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร สวนป่าเขตร้อน สวนป่าดงดิบ–โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่

ช่วงเช้า

รับอรุณด้วยอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่วัดหลวง วัดใหญ่ไทยลื้อที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนานั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำคณะทุกท่านขึ้นสู่เนินเขาขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยมากสามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทั้งเมืองหลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรซึ่งมีพืชสมุนหลากหลายชนิด

 

 

ช่วงเที่ยง

จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่5) หลังอาหารพาชมหมู่บ้านมีดไทยลื้อหลังจากนั้นเดินทางเที่ยวชมสวนป่าดงดิบหรือป่าเขตร้อน นั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำคณะทุกท่านขึ้นสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงามชมนกยูงนับพันๆตัวลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือนนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนาถ่ายรูปกันอย่างจุใจจากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ การโชว์แสดงของชาวไทลื้อโชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี หรืออีก้อและชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่า การละเล่นของชนเผ่าอีก้อมีสินค้าแบบเครื่องเงินที่ผลิตจากคนท้องถิ่นเลือก ช็อปปิ้งตามอัธยาศัยหากมีเวลาจะพาท่านช้อปปิ้ง นวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพรและ ซื้อเปาฝู่หลิงบัวหิมะรวมทั้งซื้อชาผู่เห่อ เป็นชาที่ดีที่สุดในสิบสองปันนา 

 

ช่วงเย็น
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ไทลื้อ( มื้อที่6) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่น ช็อปปิ้งสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนในสิบองปันนา

วันที่สาม ตลาดเช้าไทลื้อหมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อเมืองใหม่เกล้าจอมสวนม่านทิงชมโชว์พาราณสี

ช่วงเช้า

ตื่นเช้าสดชื่นกับบรรยากาศยามเช้ากับเมืองสิบสองปันนาบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)หลังจากรับประทานอาหารแล้วนำทุกท่านชมตลาดเช้าไทลื้อนำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อเยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ แวะบ้านไทลื้อ เราสามารถพูดกันเข้าใจ ทดลองดื่มน้ำชาชาที่ดีที่สุดของสิบสองปันนาและเที่ยวชมโครงการเมืองใหม่สิบสองปันนาเกล้าจอม ที่เก้าจอมสิบสองเจียงในเขตเชียงรุ้งมณฑลยูนนานซึ่งสร้างขึ้นเพื่อผสานวัฒนธรรมไทลื้อและล้านนา

ช่วงเที่ยง

พร้อมบริการอาหารกลางวัน(มื้อที่8)หลังอาหารนำ ชมสวนม่านทิง ด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นสวนประวัติศาสตร์สมเด็จพระพี่นางเธอทรงเสด็จและปลูกต้นโพธิ์ในการนี้ทรงปลูกโพธ์คู่เพื่อให้ชาวไทลื้อและชาวไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ต่อด้วยการ นมัสการเจดีย์ขาว เจดีย์แปดเหลี่ยมซื้อของฝากพร้อมชมวิถีชีวิตบ้านไทลื้อการสร้างบ้านเรือนที่ยังอนุรักษ์ไว้ได้อย่างงดงาม

 

ช่วงเย็น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 9)หลังอาหารนำท่านชมสุดยอดของการโชว์ที่สวยงามที่สุดในสิบสองปันนาที่
โรงละครพาราณสีหลังจากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เชียงรุ่งสิบสองปันนาเมืองหล้าเมืองหลวงน้ำทาเชียงของสนามบินเชียงรายกทม.

06.30น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) จากนั้นเดินทางผ่านเมืองหล้าผ่านด่านตม.จีนเข้าสู่เมืองหลวงน้ำทา

 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่ 11)เดินทางต่อเข้าสู่ด่านเชียงของผ่านด่านตรวจคนเข้าออกเมืองนั่งรถข้ามสะพานมิตรภาพไทย ลาว เเห่งที่ 4 เปลี่ยนรถ จากนั้นเดินทางมายัง สนามบินเชียงราย กลับกทม. โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 3206 เวลา 21.40 น.
23.00 น. ถึง กทม.ด้วยความประทับใจการบริการจากทีมงาน สไมล์ไทย

ราคา 10 ท่าน ท่านละ 11,900 บาท

ราคา 40 ท่าน ท่านละ 9,500 บาท

 

พักเดี่ยวเพิ่มคนละ2,000บาท / 3คืน

อัตรานี้รวม

รวมค่ารถปรับอากาศ เครื่องเสียง
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
รวมค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น
รวมค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ (11 มื้อ)
รวมค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
รวมค่าวีซ่ารวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุ1000,000บาท

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 70%  เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง 
และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7462215316 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4046177128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 2871196718 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4038835342 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4045384073 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 8962117323 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010880387 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 3432612871 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email) 
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

เพลิดเพลินไปกับวิวที่น่าทึ่งในสิบสองปันนา ทัวร์

นำคุณเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในประเทศไทย สิบสองปันนา ทัวร์ จะทำให้การเข้าพักของคุณคุ้มค่าและน่าจดจำ 

เราทราบว่าบางครั้งก็เป็นการยุ่งยากในการจองที่พักเอง วางแผนการเดินทาง และค้นหาการขนส่งสาธารณะที่จะพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ และมันจะยากยิ่งขึ้นเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ 

ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ทริปของคุณหมดสนุก! โชคดีสำหรับคุณ เรามีทางออกเพื่อให้การพักผ่อนของคุณไม่ต้องยุ่งยากและสะดวกสบาย ให้ สิบสองปันนา ทัวร์ จัดการทุกอย่างตั้งแต่วินาทีที่คุณก้าวเข้าสู่ประเทศไทย เราขอเสนอที่พักสุดหรู การเดินทางยอดเยี่ยม และอาหารที่จะเยียวยาคุณหลังจากวันของการท่องเที่ยวและทำกิจกรรม 

หนึ่งในแพคเกจที่ขายดีของเราคือ สิบสองปันนา ทัวร์ ที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมายตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงที่อื่น ๆ ของประเทศไทย มีให้จองในราคาเพียงแค่ 9,500 บาท ซึ่งรวมค่าโรงแรมและห้องพักสำหรับ 4 วัน 3 คืน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ทานอาหารหลากหลายที่ร้านอาหารท้องถิ่นถึง 11 มื้อ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจทัวร์นี้ ดูรายละเอียดที่เรารวบรวมไว้ข้างล่างต่อไปนี้ 

Xishuangbanna Tour: เส้นทางของ สิบสองปันนา ทัวร์ 

รถติดจะทำให้หมดความตื่นเต้นเมื่อคุณท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ และสิ่งที่คุณอยากทำคือไปท่องเที่ยวหลาย ๆ ที่กับเวลาอันจำกัดที่คุณมี เพราะแบบนี้บริษัทตัวแทน สิบสองปันนา ทัวร์ ได้เลือกเส้นทางที่มีความแออัดน้อยและย่นระยะเวลาในการเดินทางระหว่างจุดหมายปลายทาง 

ต่อไปนี้เป็นเส้นทางที่รวมอยู่ใน สิบสองปันนา ทัวร์ สำหรับ 4 วัน 3 คืน 

 • สนามบินกรุงเทพ 
 • โรงแรมสำหรับการพักผ่อนที่เชียงราย 
 • เชียงของ
 • ห้วยทราย 
 • หลวงน้ำทา
 • บ่อ เต็น 
 • เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 
 • วัดหลวง ศูนย์วิจัยพืชสวนสมุนไพรป่าเขตร้อน 
 • อุทยานแห่งชาติ Jungle Forest
 • การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าไอนี
 • ตลาดเช้าไทลื้อ 
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ 
 • เมืองใหม่เขาชม 
 • สวนหม่านทิ่ง 

ในทำนองเดียวกัน ต่อไปนี้เป็นตารางวันออกเดินทางของปี 2021 มาค้นหาวันที่เหมาะกับคุณกัน 

 • กุมภาพันธ์: 2-5, 3-6, 7-10, 15-18, 16-19 (วันมาฆบูชา), 28 ถึง มีนาคม 3
 • มีนาคม: 7-10, 14-17, 21-24, 28-31
 • เมษายน: 4-7, 5-8 (วันจักรี), 12-15, 13-16 (สงกรานต์), 25-28, เมษายน 30 ถึง พฤษภาคม 3 (วันแรงงาน)
 • พฤษภาคม: 2-5, 9-12, 17-20 (วันวิสาฆบูชา ), 23-26, พฤษภาคม 30 ถึง มิถุนายน 2.

Xishuangbanna Tour: มีอะไรสำหรับคุณ

เดย์ 1: ถึงกรุงเทพ  4:00 น. 

เมื่อมาถึงสนามบินดอนเมือง ทีมงานของเราจะไปต้อนรับและพาคุณไปยังเชียงรายซึ่งเป็นที่ที่คุณจะเข้าพัก 4 วัน 3คืน 

เชียงรายค่อนข้างไกลจากกรุงเทพดังนั้นคุณต้องขึ้นเครื่องอีกครั้งและทานอาหารกล่องมื้อแรกบนเครื่องบิน เมื่อคุณลงเครื่อง จะมีรถมารับซึ่งจะพาคุณไปยังอำเภอเชียงของ 

เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด พนักงานของสิบสองปันนา ทัวร์ จะใช้เส้นทางด่านเชียงกงและแวะพักที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสปป. ลาวด่านห้วยทรายเพื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถถ่ายภาพตอนที่คุณอยู่ในพื้นที่และชื่นชมสถาปัตยกรรมของสถานที่ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ากรุณาอย่าเสียงดังเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในหมู่คนงาน

หลังจากนั้น คุณจะเปลี่ยนไปยังประเทศลาวโดยผ่านสะพานมิตรภาพที่ 4 ซึ่งคุณจะได้เห็นวิวของแม่น้ำโขง นี่เป็นส่วนที่ท้าทายที่สุดของทัวร์ เพราะตั้งอยู่บนสะพานแขวนที่มีความสูงถึง 291 เมตร

หลังจากที่ข้ามสะพาน คุณจะถูกเปลี่ยนให้ไปขึ้นรถยนต์และเดินทางโดยใช้เส้นทาง R3A ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไทย ลาว ไปถึงจีน และคุณหมิง เตรียมพร้อมสัมผัสกับวิวอันน่าทึ่ง เช่น เนินเขาและต้นไม้สูงตระหง่านนอกหน้าต่าง พร้อมกับตื่นตาไปกับอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่คุณจะได้ผ่าน 

เวลารับประทานอาหารเที่ยง 

คุณจะได้ทานอาหารมื้อที่ 2 ในหลวงน้ำทา ซึ่งคุณจะได้ชมผลงานศิลปะที่มีเสน่ห์ เช่น วรรณกรรม พระพุทธรูป และสิ่งประดิษฐ์

หลังจากมื้ออาหาร คุณจะเดินทางไปยังลาวด้วยรถบัสสู่ ด่านบ่อเต็น และ ด่านลาว ด่านบ่อฮาน ประเทศจีน ฟังไกด์พูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมในระหว่างเดินทาง เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และความเชื่อ

ในช่วงค่ำ คุณจะเดินทางไปยังโรงแรมในเชียงรุ้งเพื่อเก็บสำภาระและพักผ่อนในคืนนี้ 

หลังจากทางอาหารเย็นที่ร้านอาหาร คุณจะมีเวลาสำรวจประเทศไทยมากขึ้นในช่วงหัวค่ำ ซื้อเสื้อผ้า ของกิน เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดนัดใกล้ ๆ นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นอยู่บริเวณใกล้ ๆ ที่คุณสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับค่ำคืนของประเทศไทยที่เย็นสบายและสดชื่น

เดย์ 2: วัดหลวง อุทยานแห่งชาติป่าไม้เขตร้อน และ การแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่า 

วัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และตอนนี้คุณจะมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวคุณเอง! 

ในวันที่ 2 ของสิบสองปันนา ทัวร์ คุณจะได้ไปเยี่ยมชม วัดหลวง อุทยานแห่งชาติป่าไม้เขตร้อน และ การแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่า ที่ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมไทยอันหลากหลาย 

ในตอนเช้าก่อนออกทริป อาหารเช้าจะเสิร์ฟที่ล็อบบี้ของโรงแรม เมื่อทานอาหารเช้าเสร็จ ก็เตรียมตัวเดินทางไป วัดหลวง วัดใหญ่ และวัดไทลื้อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ถ่ายรูปวัดได้เมื่อไปถึง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าห้ามใช้อุปกรณ์พกพาภายในวัดเพื่อรักษาความเงียบสงบของสถานที่

หลังจากเยี่ยมชมวัด คว้าโอกาสในการนั่งรถรางไฟฟ้าที่ขึ้นเขาไปยังพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เพื่อขอพรและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คนไทยทำเมื่อไปเยี่ยมชมวัด

หลังจากเยี่ยมชมวัด เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไปชื่นชมศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร เดินไปตามพุ่มไม้หนาทึบ ต้นไม้สูงตระหง่านและพืชพรรณมากมายที่ปกคลุมไปด้วยสีเขียวชอุ่ม นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้ปลูกพืชแบบฟรี ๆ ซึ่งคุณสามารถปลูกต้นไม้ พุ่มไม้ หรือพืชอื่น ๆ ได้ฟรี ถ่ายภาพต้นอ่อนที่คุณปลูก และแบ่งปันประสบการณ์อันอ่อนโยนนี้กับเพื่อนของคุณ!

เวลาอาหารเที่ยง 

ในช่วงอาหารเที่ยง ณจะถูกพาไปยัง หมู่บ้านมีดไทลื้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารชื่อดังมากมาย นี่จะเป็นอาหารสุดพิเศษของคุณระหว่างทัวร์ และแน่นอน ว่ามันควรจะยิ่งใหญ่ รับประทานอาหารในร้านอาหารบลู เอเลเฟ่น และลิ้มรสกับอาหารไทยทั้งคาวและหวาน

หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง ไปสำรวจสวนป่าฝนที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งใกล้กับหมู่บ้านมีดไทลื้อ และสัมผัสประสบการณ์การนั่งรถรางไฟฟ้าไปยังสวนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาของเมือง ภายในสวนยังมีนกยูงให้คุณได้ถ่ายรูปอีกด้วย

หลังจากนั้น ถึงเวลาชมการแสดงที่คุณรอมาทั้งทริป การแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่าไทลื้อไอนิ 

ตื่นตาตื่นใจไปกับทักษะทางศิลปะของนักแสดงทั้งชายหญิง การออกแบบโปรดักชั่น ท่าเต้นและการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยบนเวที

นอกจากการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่าไทลื้อไอนี่ แล้วคุณยังมีตัวเลือกในการชมการแสดงต่อไป ของชนเผ่าอากอว์ หรือเลือกซื้อสินค้าที่คุณชื่นชอบในย่านช้อปปิ้งนอกพื้นที่

ในขณะที่คุณเดินไปตามถนนด้านนอกสถานที่จัดงาน คุณจะเห็นพ่อค้าแม่ค้ามาหมายขายสร้อย แหวน และเสื้อผ้าปักที่แสดงถึงวัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้ยังขายผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน สมุนไพร ชาชนิดต่าง ๆ และ อื่น ๆ อีกมากมาย ชาผู่เหอเป็นชาที่ขายดีที่สุดในสิบสองปันนา และเป็นชาที่คุณควรลองก่อนออกจากประเทศไทย

การซื้อของที่ระลึกและชิมอาหารรสเลิศเป็นส่วนหนึ่งการทัวร์ที่ต้องลอง 

ช่วงค่ำ 

สำหรับมื้อค่ำ คุณจะได้รับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทลื้อ และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันน่าทึ่งขณะรับประทานอาหาร ร้านอาหารตั้งอยู่บนยอดเขา มองเห็นเมืองและล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจีของป่าไม้

ร้านอาหารไทลื้อมีชื่อเสียงในด้านการบริการที่ดี ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และรสชาติที่ยอดเยี่ยม สนุกสนานกับครอบครัว เพื่อนหรือคนสำคัญของคุณ ในขณะที่คุณสนทนาไปกับมื้ออาหารแสนอร่อยพร้อมกับชมวิวที่สวยงาม

เดย์ 3: ตลาดเช้าไทลื้อ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ เมืองไม้เกล้า ชมสวนทิ่ง พาราณสี โชว์ 

ตื่นขึ้นมาพบกับเช้าวันใหม่ที่สวยงามในหมู่บ้านไทลื้อ ซึ่งคุณจะพบกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมายให้คุณไปเยี่ยมชม คุณสามารถไปที่ตลาดเช้าที่ขายสินค้าต่าง ๆ ในราคาถูก หรือไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยบ้านเก่าและสถานที่ทางประวัติศาสตร์

หลังจากรับประทานอาหารเช้า ไปชิมชาที่ดีที่สุดในสิบสองปันนากับโครงการสิบสองปันนาเกล้านิวทาวน์ ปิดท้ายทริปนี้ คุณจะได้เยี่ยมชมสวนขนาดใหญ่อีกแห่งที่มีประวัติเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและมีโอกาสปลูกต้นโพธิ์ด้วย 
จองทัวร์กับเราตอนนี้! ติดต่อกับเราได้ทาง customer@xishuangbannatour.com หรือโทร 02-4290523/02-8058800/086-3089035 สำหรับการตอบที่รวดเร็ว