แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 18,900 บาท จากกทม.เครื่องบิน
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ไปกลับเครื่องบิน
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 23,900บาท จากกทม เครื่องบิน
ทัวร์คุนหมิงราคาถูก ทัวร์ต้าหลี่ ทัวร์แชงกรีล่าราคาถูก
ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง11,900 บาท จากกทม.เครื่องบิน
พระตำหนักจินเตี้ยน วัดหยวนทง คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง
ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 7,900 บาท จากเชียงใหม่/เชียงราย
ขาไป สนามบินเชียงใหม่/สนามบินเชียงราย
ขากลับ สนามบินเชียงใหม่/สนามบินเชียงราย
วันที่ออกเดินทางปี 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 7-11 (วันมาฆบูชา)
เดือนมีนาคม 20-24
เดือนเมษายน 3-7 (วันจักรี) , 11-15,12-16 (วันสงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี  6,900 บาทจากกทม. รถบัส
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนกุมภาพันธ์ 6-11(วันมาฆบูชา) , 7-12
เดือนมีนาคม 19-24
เดือนเมษายน 2-7 (วันจักรี) 10-15,11-16(สงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา วัดป่าเจ 7,900 บาท จากกทม. รถตู้VIP
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนกุมภาพันธ์ 6-11(วันมาฆบูชา) , 7-12
เดือนมีนาคม 19-24
เดือนเมษายน 2-7 (วันจักรี) 10-15,11-16(สงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 10,900บาท จากกทม. รถบัส
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนกุมภาพันธ์ 4-11 (วันมาฆบูชา) 8-11
เดือนมีนาคม 10-17
เดือนเมษายน 1-8 , 2-9 (วันจักรี) 9 -16 (สงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง ป่าหิน 12,900 บาท จากกทม.รถตู้
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนเมษายน 1-8 , 2-9 (วันจักรี) 9 -16 (สงกรานต์)
เดือนพฤษภาคม 1-8 , 2-9 , 3-10 , 4-11
เดือนมิถุนายน 1-8
เดือนกรกฎาคม 1-8 , 3-10
ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ่ง 10,900 บาท จากกทม เครืองบิน
วันที่ออกเดินทางปี 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 8-10 (วันมาฆบูชา)
เดือนมีนาคม 20-22
เดือนเมษายน 4-6 (วันจักรี) , 11-13 ,12-14 , 13-15 (วันสงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 9,500 บาท จาก กทม.เครื่องบิน
วันที่ออกเดินทางปี 2563
เดือนเมษายน 3-6 (วันจักรี) , 10-13 , 11-14, 12-15 (วันสงกรานต์) ,16-19, 23-26, 30เม.ย.-3พค.
เดือนพฤษภาคม 1-4 (วันแรงงาน) , 3-6(วันฉัตรมงคล) , 7-10 (วันวิสาขบูชา) , 14-17 , 21-23 ,28-31
เดือนมิถุนายน 1 – 4 (วันเฉลิมฯพระราชินี) , 26 - 29
เดือนกรกฎาคม 4-7 (วันอาสาฬหบูชา) ,5-8 (วันเข้าพรรษา) , 25-28 (วันเฉลิมฯ ร.10)