แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

ทัวร์คุนหมิง ถ้ำจิ่วเซียง 11900 บาท จากกทม.เครื่องบิน - 4วัน 3คืน
  • รหัสทัวร์
    :  SN6
  • เมือง
    :  ทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน
  • ระยะเวลา
    :  4วัน 3คืน (9มื้อ)
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินคุนหมิง
ขากลับ : สนามบินคุนหมิง-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์
ระดับโรงแรม 3 ดาว