ติดต่อ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 4,700 บาท เริ่มสนามบินเชียงราย - 4วัน 3คืน
  • รหัสทัวร์
    :  SN110AA
  • ระยะเวลา
    :  4วัน 3คืน (10มื้อ มัดจำจองทัวร์ 1,000 บาท)
วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนมกราคม10-13 ,17-20 ,24-27
เดือนกุมพาพันธ์2-5, 3-6 ,7-10 ,15-18,16-19(วันมาฆบูชา) ,28ก.พ.-3มี.ค.
เดือนมีนาคม7-10, 14-17, 21-24 ,28-31
เดือนเมษายน 4-7, 5-8(วันจักรี) ,12-15, 13-16(วันสงกรานต์) ,25-28 , 30เม.ย.-3พ.ค.(วันแรงงาน)
เดือนพฤษภาคม2-5,9-12, 17-20(วันวิสาขบูชา),23-26 ,30พ.ค.-2มิ.ย.

รายการเดินทางโดยย่อ

วันที่หนึ่ง   สนามบินเชียงรายเชียงของด่านห้วยทราย เมืองหลวงน้ำทาด่านบ่อเตนเมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนา
เช้า     ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ที่สนามบินเชียงราย จากนั้นเดินทางต่อสู่อำเภอเชียงของต่อไปยังด่านไทย ด่านเชียงของ และเข้าสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาวด่านห้วยทรายเปลี่ยนรถข้ามฝั่งไปยังประเทศลาวโดยใช้สะพานมิตรภาพเเห่งที่ 4 วิวช่วงนี้สวยมากเเม่น้ำโขงยามเช้า จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เปลี่ยนเป็นรถลาว แล้วเดินทางต่อ เข้าสู่ถนนเส้นทางR3A( ถนนที่สามารถเชื่อมไทยลาวจีน และ คุณหมิง )วิ่งตรงและวิ่งตามไหล่เขาบางส่วน ถนนในจีน ตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่ลดการเข้าโค้ง เส้นทางเรียบตลอดเส้นปัจจุบันจีนได้พัฒนาเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่1)ผ่าน
เมืองหลวงน้ำทาเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมสวยงามเมืองหนึ่งของลาวจากนั้นเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเตน ด่านลาว  ด่านบ่อหาน ด่านจีนโดยใช้รถลาวเดินทางเข้าจีน พร้อมฟังมัคคุเทศก์จีนบรรยายระหว่างการเดินทางไกค์จีนบรรยาย วิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาของชาวสิบสองปันนาถึงเมืองเชียงรุ้งสิบสองปันนานำท่านเข้าสูที่พักโรงแรมย่านใจกลางเมือง เชียงรุ่ง บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ( มื้อที่2)หลังอาหารนำทุกท่านเดินถนนคนเดินเลือกซื้อสินค้าตลาดมืดสินค้าพื้นราคาถูกเมืองมากมาย กลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง   วัดหลวง ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร สวนป่าเขตร้อน สวนป่าดงดิบโชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่
06.30น. รับอรุณด้วยอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่
วัดหลวง วัดใหญ่ไทยลื้อที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนานั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำคณะทุกท่านขึ้นสู่เนินเขาขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยมากสามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทั้งเมืองหลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรซึ่งมีพืชสมุนหลากหลายชนิดจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่4) หลังอาหารพาชมหมู่บ้านมีดไทยลื้อหลังจากนั้นเดินทางเที่ยวชมสวนป่าดงดิบหรือป่าเขตร้อน นั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำคณะทุกท่านขึ้นสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงามชมนกยูงนับพันๆตัวลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือนนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนาถ่ายรูปกันอย่างจุใจจากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ การโชว์แสดงของชาวไทลื้อโชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี หรืออีก้อและชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่า การละเล่นของชนเผ่าอีก้อมีสินค้าแบบเครื่องเงินที่ผลิตจากคนท้องถิ่นเลือก ช็อปปิ้งตามอัธยาศัยหากมีเวลาจะพาท่านช้อปปิ้ง นวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพรและ ซื้อเปาฝู่หลิงบัวหิมะรวมทั้งซื้อชาผู่เห่อ เป็นชาที่ดีที่สุดในสิบสองปันนา 
18.30  บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ไทลื้อ( มื้อที่5) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม   ตลาดเช้าไทลื้อหมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อเมืองใหม่เกล้าจอมวัดป่าเจย์ชมโชว์พาราณสี
07.00น. ตื่นเช้าสดชื่นกับบรรยากาศยามเช้ากับเมืองสิบสองปันนาบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)หลังจากรับประทานอาหารแล้วนำทุกท่านชม
ตลาดเช้าไทลื้อนำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อเยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ แวะบ้านไทลื้อ เราสามารถพูดกันเข้าใจ ทดลองดื่มน้ำชาชาที่ดีที่สุดของสิบสองปันนาและเที่ยวชมโครงการเมืองใหม่สิบสองปันนาเกล้าจอม ที่เก้าจอมสิบสองเจียงในเขตเชียงรุ้งมณฑลยูนนานซึ่งสร้างขึ้นเพื่อผสานวัฒนธรรมไทลื้อและล้านนาพร้อมบริการอาหารกลางวัน(มื้อที่7)หลังอาหารนำชมสวนม่านทิงด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นสวนประวัติศาสตร์สมเด็จพระพี่นางเธอทรงเสด็จและปลูกต้นโพธิ์ในการนี้ทรงปลูกโพธ์คู่เพื่อให้ชาวไทลื้อและชาวไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ต่อด้วยการนมัสการวัดป่าเจย์ ที่ยังอนุรักษ์ไว้ได้อย่างงดงาม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 8)หลังอาหารนำท่านชมสุดยอดของการโชว์ที่สวยงามที่สุดในสิบสองปันนาที่
โรงละครพาราณสีหลังจากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่   เชียงรุ่งสิบสองปันนาเมืองหล้าเมืองหลวงน้ำทาเชียงของสนามบินเชียงราย
06.30น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) จากนั้นเดินทางผ่านเมืองหล้าผ่านด่านตม.จีนเข้าสู่เมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่ 10)เดินทางต่อเข้าสู่ด่านเชียงของผ่านด่านตรวจคนเข้าออกเมืองนั่งรถข้ามสะพานมิตรภาพไทย ลาว เเห่งที่ 4 ส่งคณะทัวร์ที่สนามบินเชียงรายด้วยความประทับใจ

พักเดี่ยวเพิ่มคนละ2,000บาท / 3คืน

อัตรานี้รวม
 รวมค่ารถปรับอากาศ เครื่องเสียง
 รวมค่าโรงแรมที่พัก คืนพักห้องละ ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น
 รวมค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ (10 มื้อ)
 รวมค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 รวมค่าวีซ่ารวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
 ค่าประกันอุบัติเหตุ1000,000บาท

 

 

วิธีการจองทัวร์

 


โอนมัดจำ 1000 บาท  เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7462215316 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ 
sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 028139227 หรือ 024290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0893089035 , 0833086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


 ช่วงเวลาเดินทาง