แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

2.ทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน โดยรถ

ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี  6,900 บาทจากกทม. รถบัส
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนกุมภาพันธ์ 6-11(วันมาฆบูชา) , 7-12
เดือนมีนาคม 19-24
เดือนเมษายน 2-7 (วันจักรี) 10-15,11-16(สงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 4,500 บาท จากด่านเชียงของ รถบัส
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนกุมภาพันธ์ 7-10(วันมาฆบูชา) 8-11
เดือนมีนาคม 20-23
เดือนเมษายน 3-6 (วันจักรี) 11-14,12-15 (สงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา วัดป่าเจ 7,900 บาท จากกทม. รถตู้VIP
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนกุมภาพันธ์ 6-11(วันมาฆบูชา) , 7-12
เดือนมีนาคม 19-24
เดือนเมษายน 2-7 (วันจักรี) 10-15,11-16(สงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 6,900 บาท จากด่านเชียงของ รถตู้
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนกุมภาพันธ์ 7-10(วันมาฆบูชา) 8-11
เดือนมีนาคม 20-23
เดือนเมษายน 3-6 (วันจักรี) 11-14,12-15 (สงกรานต์)