แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

3.ทัวร์สิบสองปันนา 3วัน 2คืน เครื่องบิน

ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 7,900 บาท จากเชียงใหม่/เชียงราย
ขาไป สนามบินเชียงใหม่/สนามบินเชียงราย
ขากลับ สนามบินเชียงใหม่/สนามบินเชียงราย
วันที่ออกเดินทางปี 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 7-11 (วันมาฆบูชา)
เดือนมีนาคม 20-24
เดือนเมษายน 3-7 (วันจักรี) , 11-15,12-16 (วันสงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ่ง 10,900 บาท จากกทม เครืองบิน
วันที่ออกเดินทางปี 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 8-10 (วันมาฆบูชา)
เดือนมีนาคม 20-22
เดือนเมษายน 4-6 (วันจักรี) , 11-13 ,12-14 , 13-15 (วันสงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา วัดหลวงไทลื้อ 3900บาท รับสนามบินสิบสองปันนา
วันที่ออกเดินทางปี 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 9-11 (วันมาฆบูชา)
เดือนมีนาคม 21-23
เดือนเมษายน 5-7 (วันจักรี) 12-14 ,13-15 (วันสงกรานต์)