แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

5.ทัวร์สิบสองปันนา-คุนหมิง 6วัน 5คืน โดยรถ

ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง รับสนามบินคุนหมิง รถตู้/รถบัส
ขาไป : เริ่มจากสนามบินคุนหมิง
ขากลับ : ส่งหน้าด่านเชียงของ
สายการบินที่ใช้ บินภายในประเทศ China Eastern Airlines (MU)
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
ทัวร์คุนหมิง หาดใหญ่/กทม./คุนหมิง โดยเครื่องบิน
ขาไป : เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-สนามบินสิบสองปันนา
ขากลับ : สนามบินเชียงราย-สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่
สายการบินที่ใช้ Air Asia -China Eastern Airlines (MU) (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 10,900บาท จากกทม. รถบัส
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนกุมภาพันธ์ 4-11 (วันมาฆบูชา) 8-11
เดือนมีนาคม 10-17
เดือนเมษายน 1-8 , 2-9 (วันจักรี) 9 -16 (สงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 8,500 บาท จากด่านเชียงของ โดยรถบัส
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนกุมภาพันธ์ 5-10 (วันมาฆบูชา) 8-11
เดือนมีนาคม 11-16
เดือนเมษายน 2-7 , 3-8 (วันจักรี) 10-15 (สงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง ป่าหิน 12,900 บาท จากกทม.รถตู้
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนเมษายน 1-8 , 2-9 (วันจักรี) 9 -16 (สงกรานต์)
เดือนพฤษภาคม 1-8 , 2-9 , 3-10 , 4-11
เดือนมิถุนายน 1-8
เดือนกรกฎาคม 1-8 , 3-10
ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 11,900 บาท เริ่มด่านเชียงของ รถตู้
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนกุมภาพันธ์ 5-10 (วันมาฆบูชา) 8-11
เดือนมีนาคม 11-16
เดือนเมษายน 2-7 , 3-8 (วันจักรี) 10-15 (สงกรานต์)