แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

1.ทัวร์สิบสองปันนา 3วัน 2คืน โดยรถ

ทัวร์สิบสองปันนา วัดหลวงไทลื้อ 5,900 บาท จาก กทม. รถบัส
วันที่ออกเดินทางปี 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 6-10 (วันมาฆบูชา)
เดือนมีนาคม 19-23
เดือนเมษายน 2-6 (วันจักรี) , 10-14, 11-15, 12-16 (วันสงกรานต์)
ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พารณสี 4,200 บาท จากด่านเชียงของ รถบัส
วันที่ออกเดินทางปี 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 7-9 (วันมาฆบูชา)
เดือนมีนาคม 20-22
เดือนเมษายน 3-5 (วันจักรี) , 11-13,12-14, 13-15 (วันสงกรานต์)