แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 4,500 บาท จากด่านเชียงของ รถบัส - 4วัน 3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SN110A
 • เมือง
  :  ทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน
 • ระยะเวลา
  :  4วัน 3คืน (10มื้อ มัดจำจองทัวร์ 1,000 บาท)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค.64 ( ช่วงปีใหม่ )
 • 4,500 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 4,500 บาท/คน ราคาเด็ก
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง
 • จำนวน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท