แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

3.ทัวร์สิบสองปันนา 3วัน 2คืน เครื่องบิน

ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 7,900 บาท จากเชียงใหม่/เชียงราย
ขาไป สนามบินเชียงใหม่/สนามบินเชียงราย
ขากลับ สนามบินเชียงใหม่/สนามบินเชียงราย
รับกรุ๊ปเหมาปี 2567
เดือนสิงหาคม 1-5,8-12(วันแม่),15-19,22-26
เดือนกันยายน 5-9,12-16,19-23,26-30
เดือนตุลาคม 3-7,10-14(วันนวมินทรฯ),17-21(วันออกพรรษา),24-28
เดือนพฤศจิกายน 7-12,14-18(วันลอยกระทง),21-25
เดือนธันวาคม 5-9(วันพ่อ),12-16,19-23,26-30,27-31,28ธ.ค.-1ม.ค.68(วันปีใหม่)
ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ่ง 10,900 บาท จากกทม เครืองบิน
รับกรุ๊ปเหมาปี 2567
เดือนสิงหาคม 2-4,9-11,16-18,23-25
เดือนกันยายน 6-8,13-15,20-22,27-29
เดือนตุลาคม 4-6,11-13(วันนวมินทรฯ),18-20,25-27
เดือนพฤศจิกายน 1-3,8-10,15-17(วันลอยกระทง),22-24
เดือนธันวาคม 6-8,13-15,20-22,27-29,28-30,29-31
ทัวร์สิบสองปันนา วัดหลวงไทลื้อ 3900บาท รับสนามบินสิบสองปันนา
รับกรุ๊ปเหมาปี 2567
เดือนสิงหาคม 2-4,9-11,16-18,23-25
เดือนกันยายน 6-8,13-15,20-22,27-29
เดือนตุลาคม 4-6,11-13(วันนวมินทรฯ),18-20,25-27
เดือนพฤศจิกายน 1-3,8-10,15-17(วันลอยกระทง),22-24
เดือนธันวาคม 6-8,13-15,20-22,27-29,28-30,29-31