แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

4.ทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน เครื่องบิน

ทัวร์สิบสองปันนา หมู่บ้านไทลื้อ 12900 บาท จากกทม.เครื่องบิน
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินสิบสองปันนา
ขากลับ : สนามบินสิบสองปันนา-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ MU ไชน่าอิสเทรินแอร์ไลน์
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 9,500 บาท จาก กทม.เครื่องบิน
รับกรุ๊ปเหมาปี 2567
เดือนสิงหาคม 2-5,9-12(วันแม่),16-19,23-26
เดือนกันยายน 6-9,13-16,20-23,27-30
เดือนตุลาคม 4-7,11-14(วันนวมินทรฯ),18-21,25-28
เดือนพฤศจิกายน 1-4,8-11,15-18(วันลอยกระทง),22-25
เดือนธันวาคม 6-9,13-16,20-23,27-30,28-31,29ธ.ค.-1ม.ค.68(วันปีใหม่)
ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี 5,500 บาทรับสนามบิน/บขส./โรงแรม
รับกรุ๊ปเหมาปี 2567
เดือนสิงหาคม 2-5,9-12(วันแม่),16-19,23-26
เดือนกันยายน 6-9,13-16,20-23,27-30
เดือนตุลาคม 4-7,11-14(วันนวมินทรฯ),18-21,25-28
เดือนพฤศจิกายน 1-4,8-11,15-18(วันลอยกระทง),22-25
เดือนธันวาคม 6-9,13-16,20-23,27-30,28-31,29ธ.ค.-1ม.ค.68(วันปีใหม่)